Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

uoy
1168 7887 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa

June 24 2015

3560 1e40 390
Reposted fromlafuene lafuene
uoy
2642 12a9
Reposted fromkrzysk krzysk
uoy
1729 1c63 390
Reposted fromfub fub viaUntitledubz Untitledubz

June 20 2015

uoy
3790 cfbd 390
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viaaventine aventine

June 10 2015

uoy
9418 0ba1 390
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viasilownia silownia

June 07 2015

May 31 2015

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

May 03 2015

uoy

April 28 2015

uoy
Australian Rail Map
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagruby gruby

April 26 2015

uoy

April 19 2015

April 13 2015

uoy

April 05 2015

uoy
Reposted fromgreensky greensky viagruby gruby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl